Redicon s.r.o.

O nás

Naša spoločnosť patrí medzi spoločnosti, ktoré sa zaoberajú informačnými technológiami a  počítačovou činnosťou, SEO riešením na mieru a prevádzkujeme chránenú dielňu, ale primárnym cieľom bola výroba meracích a kontrolných zariadení pre vývoj inteligentných systémov. Pracujeme s inteligentným systémom určeným prevažne pre poľnohospodársky segment s cieľom uľahčiť prácu a taktiež rozšíriť možnosti chovu hospodárskych zvierat so zameraním na chov oviec. Vyvíjame systém, ktorý na Slovenskom trhu v takejto podobe neexistuje a práve tým je naša spoločnosť jedinečná a inovatívna. Snažíme sa priniesť a sprístupniť tak produkt ako veľkým,tak aj menším spoločnostiam a jednotlivcom.Touto cestou sme sa ubrali práve preto, aby sme rozšírili možnosti pre chovateľov a okrem zjednodušenia práce aj zvýšili efektivitu práce za použitia moderných technológií.

  • Vývoj aplikácií 85% 85%
  • Servis PC 70% 70%
  • Kamerové systémy 60% 60%
  • Satelitná technika 65% 65%
  • SEO Riešenia 80% 80%
  • Chránená dielňa 90% 90%