Náhradné plnenie – chránená dielňa

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou alebo fyzickou osobou, v ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

Redicon s.r.o.

Sme firma, ktorá zamestnáva zdravotne znevýhodnených občanov v chránenej dielni.  Našou prioritou a hlavným zameraním je tvorba SEO riešení a optimalizácia webových stránok, aby webová stránka bola na popredných miestach v internetových vyhľadávačoch. Jedná sa o marketingový nástroj, ktorý sa snaží o zviditeľnenie webstránky a prílev nových potencionálnych zákazníkov. Našim ďalším zameraním je tiež predaj, poradenstvo a servis v oblasti výpočtovej techniky. Poradenstvo a softvérový servis vieme realizovať aj na diaľku, pokiaľ to okolnosti dovolia.

Kalkulačka na výpočet náhradného plnenia

Spoločnosť, ktorá zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinná zamestnávať 3,2% zdravotne postihnutých občanov.

Ak tak neurobí, musí za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca zaplatiť odvody štátu za neplnenie si povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Druhou možnosťou je využiť náhradné plnenie a zadať zákazku alebo odobrať výrobky a služby chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím, od občana so ZŤP alebo od zamestnávateľa, ktorého zamestnaci sú občanmi so ZŤP.

Vedeli ste, že náhradné plnenie je o 119 eur výhodnejšie za každého jedného ZŤP zamestnanca vyžadovaného zo zákona, než platiť štátu penále?


Vedeli ste, že náhradné plnenie je o 119 EUR výhodnejšie za každého jedného ZŤP zamestnanca vyžadovaného zo zákona, než platiť štátu penále?

Máte firmu alebo spoločnosť, v ktorej z akýchkoľvek dôvodov neviete alebo nemôžete zamestnať zdravotne postihnutého občana?

My máme pre vás riešenie

Neplaťte zbytočne „Odvod za neplnenie podielu ZŤP zamestnancov“ štátu. Dajte prácu nám a vaše peniaze budú zmysluplne využité. Nielen že dáte prácu zdravotne postihnutým, ale ešte aj získate službu od nás.

Tešíme sa na našu spoluprácu.

——————-