eNimal systém je komplexný systém na identifikáciu zvierat, ktorý pozostáva z dvoch samostatných mobilných aplikácii a jednej webovej aplikácie , ktoré navzájom komunikujú.

 

eNimal Web je webová aplikácia,  ktorá slúži na správu, evidenciu a samostatný prehlaď zvierat. eNimal systém pozostáva z troch aplikácii a to eNImal Web, eNimal Card, eNimal Milk, a vytvára tak kompaktný systém, ktorý je dostupný kdekoľvek, kde je prístup na internet. V prípade, že nie je momentálna dostupnosť pripojenia na internet, samotné aplikácie pracujú a zaznamenávajú informácie aj naďalej a pri nasledujúcom pripojení na internet ich odošlú do databázy a užívateľ tak nemusí mať strach, že o ne príde.

Aplikácia eNimal Web je prístupná cez internet, kde má užívateľ možnosť evidencie a identifikácie zvierat, ako aj možnosť vytvárania zostav a porovnania jednotlivých zvierat podľa úžitkovosti, plemena, dátumu alebo iných kritérií, ktoré je možne variovať. Taktiež je možné prezeranie jednotlivých zvierat, ich editácia, či pridávanie poznámok a informácii, ktoré sú potrebné pre chovateľa, zootechnika, veterinára alebo iného pracovníka.

Aplikacia eNimal Milk je určená na zaznamenávanie úžitkovosti zvierat na základe samostatného  merania. Systém automaticky zaznamená informácie o nameranej hodnote k nasnímanému čipu jednotlivého zvieraťa. Automaticky po zosnímaní čipu a priradení nameranej hodnoty sa informácie presunú /odošlú/ do aplikácie eNimal web, kde sú zaznamenávane a je možné s nimi ďalej pracovať.

Samotné čipy fungujú na frekvenciách HF,UHF. Nakoľko ide o duálnu frekvenciu je ich využitie viacúčelové. Technológia UHF sa využíva pri automatickom počítaní zvierat, ktoré prechádzajú cez počítaciu bráničku. Táto technológia ma dosah 1-8 m v závislosti od daného prostredia. Momentálne sa nešpecializujeme na samotné počítanie zvierat , no systém je pripravený aj na takúto možnosť. Technológiu HF využívame pri samotnej identifikácií zvierat, táto technológia ma výhodu v tom, že nie je potrebná drahá čítačka alebo iné komplikované zariadenie. Na identifikáciu tak postačuje mobilný telefón s funkciou NFC  (Near Field Communication), ktorý  teda neslúži len ako jednoúčelové zariade
nie ako je to v prípade čítačky, ale môžete ho plnohodnotne využívať aj na iné účely.

Aplikácie si môžete stiahnúť z Google Play Store

 

eNimal Milk
eNimal Milk
Developer: Tomas Saling
Price: Free
eNimal Card
eNimal Card
Developer: Tomas Saling
Price: Free

Webovu aplikáciu najdete na odkaze nižšie:

⇒ eNimal Web ⇐

Náhľady prostredia z našich aplikácií

 

eNimal Card

 

eNimal Milk

 

eNimal Web